Nová, detailnejšia spätná väzba pre pasažierov

Uber odjakživa funguje na princípe obojstranného hodnotenia. Vodič ohodnotí pasažiera na škále od 1 do 5 hviezdičiek, zatiaľ čo pasažier rovnako ohodnotí vodiča.

Vodiči môžu poskytnúť dôvody, kvôli ktorým sa rozhodli pasažierovi dať menej ako 5 hviezdičiek. Ten sa môže, vďaka novej zmene, na základe spätnej väzby v budúcnosti zmeniť, alebo aspoň zistiť, kvôli čomu ho vodiči hodnotia negatívne.

V opačnom smere to funguje už dlho

Pasažieri mohli aj pred touto zmenou ku svojej recenzii pridať aj dôvody, kvôli ktorým sa rozhodli vodiča ohodnotiť negatívne, respektíve čo im vadilo alebo chýbalo. Vodičom sú následne zobrazované anonymné komentáre, na základe ktorých sa môžu poučiť a zlepšiť poskytované služby či prístup k zákazníkom.

Takéto hodnotenia sú kľúčovou súčasťou ekosystému služby Uber, pretože umožňujú neustále zlepšovanie služieb a zvyšovanie komfortu zákazníkov, ktorý je už od začiatku jednou z hlavných priorít.

Dôvody hodnotenia teraz môžu pridať aj vodiči

Odteraz môžu vodiči podobne ohodnotiť pasažierov. Táto zmena je pravdepodobne súčasťou všeobecnej snahy Uberu o zvýšenie spokojnosti vodičov, ktorí teraz môžu dať pasažierom najavo, čo sa im nepáčilo. Pasažieri sa môžu z týchto dôvodov poučiť a tým v konečnom dôsledku zvýšiť spokojnosť vodičov.

Prečo by mohli vodiči dať pasažierom negatívne hodnotenie? Dôvodov môže byť hneď niekoľko:

  • Príliš dlhé čakanie na pasažiera
  • Príliš vysoký počet pasažierov
  • Negatívny prístup a postoj
  • Dodatočné zmeny v dohodnutej trase jazdy
  • Netrpezlivosť

Ak pôjde iba o jednorazové „priestupky“, s najväčšou pravdepodobnosťou sa o tom pasažieri ani nedozvedia. Avšak, ak sa rovnaké dôvody nespokojnosti vodičov budú opakovať, pasažierovi budú anonymne zobrazené, rovnako, ako to funguje pri spätnej väzbe pasažierov k vodičom.

Vodiči mohli takúto spätnú väzbu pasažierom zanechávať už dlho, no až po tejto zmene budú mať samotní pasažieri možnosť zistiť, prečo sú s nimi vodiči nespokojní.

Leave a Comment