Pripravovaná novela zákona by mala zdaniť Uber na Slovensku

Služby, ktoré fungujú na základe zdieľanej ekonomiky, sú často kritizované okrem iného aj preto, že ich prevádzkovatelia v krajine svojho pôsobenia neodvádzajú daň z príjmov a škodia tak miestnej ekonomike. Na Slovensku by tento nedostatok mala napraviť pripravovaná novela zákona o dani z príjmov, ktorá by mala vstúpiť do platnosti začiatkom roku 2018.

Snaha o zabránenie úniku financií zo SR

Tlačový odbor rezortu financií situáciu popisuje takto: „Pripravovanou novelou Ministerstvo financií hľadá možnosti zrovnoprávnenia podmienok na trhu pre jednotlivých poskytovateľov služieb bez ohľadu na to, či sú sprostredkované prostredníctvom digitálnej platformy, alebo klasicky – fyzickou prítomnosťou. Uvedené ustanovenie sa nevzťahuje iba na služby Uberu, ale napr. aj na sprostredkovanie ubytovania pomocou digitálnej paltformy.“

Slovenských firiem a vodičov sa nové ustanovenie nedotkne. „Keďže využívaním digitálnej platformy zo Slovenskej republiky unikajú príjmy, predmetné ustanovenia sú prioritne zamerané na cezhraničné transakcie. Pri zdanení slovenských firiem naďalej platí pravidlo, že tieto sú zdaňované z celosvetových príjmov,“ dodáva Ministerstvo financií.

Okrem vodičov musí platiť dane aj samotný Uber

Vodiči, teda aspoň tí, ktorí si plnia všetky svoje povinnosti voči štátu, už dane za poskytovanie svojich služieb platia. Tých sa teda nové nariadenie nedotkne. Novela zákona sa týka hlavne samotných prevádzkovateľov aplikácií a platforiem, teda zahraničných spoločností ako Uber, Airbnb či Taxify.

Tie fungujú tak, že poskytujú digitálnu platformu, pomocou ktorej ľudia poskytujú dopravné, ubytovacie či akékoľvek iné služby. Za to si berú províziu, z ktorej však zatiaľ na Slovensku neodvádzajú daň. Práve to by sa malo zmeniť.

Uvidíme, ako sa táto situácia vyvinie a či nejakým spôsobom ovplyvní cenu a úroveň poskytovaných služieb spoločnosti Uber na Slovensku.

Leave a Comment