Uber pokračuje v prijímaní opatrení na zvýšenie spokojnosti vodičov

Uber bol počas svojho fungovania zameraný prevažne na spokojnosť zákazníkov, teda ľudí, ktorí využívali služby Uberu na prepravu z jedného miesta na druhé. Posledná doba však ukázala, že takýmto spôsobom to ďalej nejde a je potrebné, aby sa Uber zameral aj na spokojnosť vodičov.

Preto sa Uber rozhodol začať pracovať na 180-dňovom programe, ktorého cieľom je zjednodušiť život Uber vodičov a zlepšiť podmienky práce cez túto službu. Jedným z prvých krokov bolo zavedenie možnosti zanechávať prepitné, vďaka ktorému už vodiči celkom získali prepitné vo výške 50 miliónov amerických dolárov. Táto suma je naozaj úctyhodná, a to hlavne preto, že prepitné bolo do aplikácie zavedené iba pred zhruba 2 mesiacmi.

Regionálna manažérka pre Spojené štáty americké a Kanadu Rachel Holt sa k tejto téme vyjadrila: „Tento týždeň sa dostaneme na 50 miliónov dolárov prepitného pre vodičov. Túto možnosť sme zaviedli pred 2 mesiacmi iba v 3 mestách, no do zvyšných častí USA sa prepitné dostalo až v polke júla. Preto naozaj radi vidíme, ako sa tejto novej funkcionalite darí za tak krátky čas.“

Nové zmeny

Nové zmeny aplikácie Uber sú zamerané na zvýšenie flexibility vodičov a dodávajú im zvýšenú dávku voľnosti pri plánovaní svojho dňa vo vozidle.

„Vodiči sa vždy obracali na Uber kvôli práci, ktorú mohli vykonávať naozaj tak, ako chceli: Prácu bez šéfa, prácu, ktorá sa prispôsobí ich životu a prácu, ktorá je vždy dostupná, keď ju chcú vykonávať. A práve preto sa pri prinášaných zmenách sústredíme na ich flexibilitu,“ vysvetlil Aaron Schildkrout, ktorý sa v Uberi zameriava na pohľad na službu z pohľadu vodičov.

Zadaná destinácia až 6 krát denne

Vodiči môžu do aplikácie zadať destináciu, do ktorej sa sami chcú dostať. Vďaka tomu sú im prideľované iba jazdy, ktoré smerujú tam, kam sa chcú dostať. Doteraz mohli vodiči zadať iba 2 takéto destinácie denne, no nové zmeny im ich umožňujú zadať denne až 6. Vďaka tomu majú vyššiu flexibilitu a možnosť zladiť poskytované služby s inými povinnosťami, ktoré počas dňa majú.

Výber poskytovanej služby

Okrem toho si vodiči môžu vybrať, akú službu chcú poskytovať. Vďaka tomu si môžu vybrať, že v danej chvíli chcú poskytovať napríklad iba možnosť prepravy tovaru a balíkov a nemajú záujem o prepravu pasažierov. Táto možnosť je podľa Uberu atraktívna napríklad vtedy, keď vodiči nemajú záujem o interakciu s inými ľuďmi a chcú si jazdu užiť osamote.

Upozornenie na dlhú jazdu

Doteraz vodiči vopred nevedeli, na akú dlhú jazdu boli objednaní. Dozvedeli sa o tom až vtedy, keď zákazníka vyzdvihli. Bolo to tak preto, aby vodiči nezačali uprednostňovať niektoré destinácie a nevyhýbali sa iným. Po zmene stále nebudú vidieť, kam sa pasažier chce dostať, no zobrazí sa im upozornenie, pokiaľ je očakávaná doba trvania jazdy vyššia ako 45 minút.

Táto zmena je pre vodičov prínosná, pretože mnohí z nich dlhé jazdy uprednostňujú, či už je to kvôli vyššiemu zárobku z jedného pasažiera, alebo kvôli tomu, že nemusia tak často vyzdvihovať nových pasažierov. Okrem toho si vďaka tejto zmene môžu vodiči lepšie naplánovať svoju jazdu, vrátane zastávok na čerpacích staniciach a prestávok na jedlo, toaletu či odpočinok.

Ďalšie zmeny ešte len prídu

Stále sa nachádzame iba zhruba v tretine 180-dňového obdobia, počas ktorého majú prichádzať nové zmeny. Doteraz Uber priniesol vylepšenia, ktoré sú pre vodičov naozaj prínosné. Je iba otázkou času, kedy prídu ďalšie zlepšenia, ktoré pre nich urobia Uber ešte atraktívnejšou platformou.

 

Leave a Comment