Uber prináša ďalšie zmeny na zvýšenie spokojnosti vodičovi

Už sme viackrát písali o rôznych zmenách, ktoré Uber prináša ako súčasť úsilia s názvom „180 dní zmien“. Všetky tieto zmeny sú zamerané na to, aby sa zlepšili podmienky vodičov, ktorí pre Uber jazdia. Tí totiž boli dlhodobo zanedbávaní, a kvôli snahe Uberu o zvyšovanie spokojnosti pasažierov sa na nich viac-menej zabúdalo. To však „180 dní zmien“ celkom mení.

Najnovšie zmeny sa dotknú priamo peňaženiek Uber vodičov po celom svete. Zmeny sa týkajú poplatkov za:

  • dlhú cestu vodiča za pasažierom,
  • dlhé čakanie vodiča na pasažiera,
  • zrušenie jazdy pasažierom na poslednú chvíľu.

Poplatky za dlhú cestu vodiča za pasažierom

Pasažieri, za ktorými musia vodiči dlho a ďaleko cestovať na miesto vyzdvihnutia, neboli doposiaľ pre vodičov veľmi výhodní. Jednu dlhú cestu na miesto vyzdvihnutia im totižto nikto nepreplatil. Obzvlášť nevýhodné to bolo v prípadoch, keď vodič musel pasažiera vyzdvihnúť ďaleko, no samotná cesta s pasažierom bola iba veľmi krátka. Avšak, s novými zmenami by sa to všetko malo zmeniť.

Keď bude vodič musieť za pasažierom ďaleko cestovať, dostane zaplatené aj za túto cestu, a to podľa všetkého rovnakou sadzbou ako za samotnú jazdu s pasažierom. Avšak, nebude to tak vždy a nebude mať preplatenú celú cestu za pasažierom.

Podľa vyjadrenia pracovníkov spoločnosti Uber nie je pevne stanovené, kedy sa začnú započítavať poplatky za jazdu za pasažierom. Záležať to bude na trhových podmienkach a na dĺžke cesty za pasažierom. Vo všeobecnosti by sa mali poplatky začať započítavať po 8 alebo 11 minútach jazdy.

Kvôli tomu by mohli byť jazdy z okrajových častí miest pre pasažierov mierne drahšie, no zároveň by malo byť jednoduchšie nájsť auto na odvoz. Doteraz boli takéto jazdy pre vodičov, ktorí sa práve nachádzajú v centre mesta, nevýhodné, no po tejto zmene už nemajú dôvod vyhýbať sa im.

Poplatky za dlhé čakanie vodiča na pasažiera

Pomalí pasažieri, teda takí, na ktorých musia vodiči dlho čakať po príjazde na miesto vyzdvihnutia, boli doteraz taktiež pre vodičov nevýhodní. Museli na nich totiž čakať, za čo im nikto nezaplatil, a iba prichádzali o svoj čas, ktorí mohli využiť inak.

Po novej zmene budú pasažierom účtované poplatky za čas, ktorý musí na nich vodič čakať. Tieto poplatky sa začnú pripisovať po 2 minútach čakania. Výška poplatkov, sa, samozrejme, líši v závislosti na trhových podmienkach.

Poplatky za zrušenie jazdy pasažierom na poslednú chvíľu

Poplatky za zrušenú jazdu boli, na rozdiel od dvoch vyššie uvedených nových poplatkov, prítomné aj doteraz. Po novom budú poplatky za zrušenie jazdy vypočítavané na základe času, ktorý ubehol od objednania jazdy, ako aj vzdialenosti, ktorú už vodič prešiel smerom k miestu vyzdvihnutia.

Pracovníci Uberu sú presvedčení, že táto zmena bude prospešná pre vodičov aj pre pasažierov. Namiesto fixnej čiastky za zrušenie jazdy bude variabilná čiastka lepšie odpovedať skutočnej situácii. Ak je teda jazda zrušená hneď, pasažier za ňu nezaplatí veľa. Avšak, ak sa pasažier rozhodne zrušiť jazdu na poslednú chvíľu, vodič za svoje úsilie zarobí viac.

Leave a Comment